Google

Stres Üriner İnkontinans (SUI)

 Stres Üriner Inkontinans (SUI) (idrar kaçırma), kadınların büyük bir yüzdesini etkileyen, oldukça yaygın ve ilerleyen yaşlarda daha çok görülen bir sorundur. Amerikan Üroloji Derneği’nin araştırmalarına göre, 30 ila 60 yaş arası kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı %30 olup, bunun yarısı da SUI’ye (%15) dönüşmektedir. FemiLift, SUI tedavisinde, acı ve iyileşme süresi olmadan kadınların çok daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlar. SUI, karın içi basınç arttığında, istemsiz olarak idrar kaçırılmasıdır.

            Bu durum, genellikle pelvik desteğin hasarlanması sonucu, sub-üretral desteğin kaybı sebebiyle oluşmuş olabilir. Hastalar, öksürme, hapşırma, ağır kaldırma ve fiziksel aktivite sonucu, farklı derecelerde idrar kaçırma rapor ederler. FemiLift, yüksek lazer enerjisi ile derinlemesine etki yaratarak, hem yeni kolajen sentezi, hem de elastin fiberlerin kasılması sayesinde rejuvenasyon ve yeni doku yapılanması sağlar. Long pulse’ın teknolojik avantajı, bu tarz uygulamalarda önem teşkil eden güçlü termal etkidir.

            Lazer, tüm pre-üretral alanı tedavi ederek, vajinal duvarın kalınlığını arttırır. Bu sayede, orta üretranın alt kısmından daha iyi destek sağlanır. Sonuç olarak, SUI semptomları ciddi oranda azaltarak, idrarın daha iyi kontrolü, uzun vadeli idrar tutabilme sağlanmış olur.

FEMILIFT

Alma FemiLift, birçok kadınsal probleme minimal invaziv olarak çözüm getiren, teknoloji harikası bir CO2
FemiLift, vajinal pH ve florayı düzenleyerek; vajinal kuruluk ve tekrarlayan vajinal enfeksiyonların
Doğumun, kadın vücudunda birçok fizyolojik etkisi vardır. Doğum sonrasında, vajinal kanal daha genişlemiş,
Ürogenital atrofi, menopozdan sonra bütün kadınların yaşadığı, vajinal bölgede hassasiyete, cinsel ilişki
GSM (Genito-Urinary Syndrome of Menopause), dünya çapında kadınların gittikçe artan bir problemidir.
o Hızlı & Homojen Ugulamalar o Güvenli, Hızlı & Etkili
Stres Üriner Inkontinans (SUI) (idrar kaçırma), kadınların büyük bir yüzdesini etkileyen, oldukça yaygın ve
FemiLift, cilt sıkılaştırma ve rejuvenasyonda altın standart olan, fraksiyonel CO2 lazer teknolojisinin gücünü
© Copyright 2010 Jinekomed Tüm Hakları Saklıdır. Yasal Uyarı
Powered By Nar Bilişim